Marknadsföring handlar om att skaffa kunder att bygga relationer. Det handlar också om hur ditt företag uppfattas. Lär känna dina kunder och konkurrenter och gör en plan för din marknadsföring. Mycket kan du göra med relativt små resurser och eget arbete. För dig som entreprenör är marknadsföringen viktig. Det är något du måste arbeta aktivt med hela tiden, både inför starten och när företaget har kommit igång. Du måste hitta effektiva sätt att tala om för kunderna att du finns så att de kan välja just din vara eller tjänst.