Produktmedia är det vi kallar och har kallat presentreklam, profilprodukter, promotionprodukter, profilkläder, arbetskläder, profilreklam, giveaways, reklamartiklar, och företagspresenter (företagsgåvor). Det innefattar alla sorters produkter som försetts med den egna logotypen, färg och/eller design, med syfte att kommunicera sitt egna varumärke eller företag.

I dagens digitaliserade samhälle, där t ex tidningar är på tillbakagång till förmån för sociala media, blir det allt viktigare för företagen att synas i den verkliga världen och inte bara i den virtuella. I den balansen spelar produktmedia en avgörande roll.