1 Analys och Historia.

För att kunna se in i framtiden måste man veta något om historien, därför vill vi ha reda på en hel del om Er innan vi börjar skapa ”nya produkter”.

De ”nya produkterna” skall länkas ihop med det gamla så att man inte behöver ”börja om från början”. Man skall ta nytta av historien och fylla på med nya idéer och förutsättningar inför framtiden.

2. Skapa nya förutsättningar.

Det kan vara svårt att veta hur man vill ha det. Det är viktigt att ha något eller några möten där vi ventilerar vad ni vill ha ut av det och då måste det vara ”högt i tak” så att alla får säga sitt.

3. Visualisera.

Nu har vi kommit en bit på väg, på vad som skall göras. Det kan vara små eller stora förändringar i marknadsföringsbeteendet. Men i detta läget skall vi veta.

Nu kan vi börja visualisera de idéer vi har kommit fram till. A. Mossberg & Co AB går hem och jobbar fram förslag och skisser på hur det kan se ut och hur det kan gå till. Därefter gör vi delavstämningar och ändringar innan vi tar ett slutgiltigt beslut.

4. Konkretisering.

Dags att aktivera. Nu skjuter vi skarp. Vi lägger upp en plan på hur och när det skall genomföras och tar fram material som skall användas i marknadsföringen framöver.

5. Inköp och produktion.

Att planera inköp av reklammaterial kan ta tid och man behöver oftast ha kontakt med många olika företag. Tillsammans utformar vi en effektiv och praktisk strategi för inköp och produktion av marknadsföringsmaterialet. Vi vet var man skall vända sig och styr upp processen så den blir enkel för er.

6. Enkelhet, effektivitet och merförsäljning

Nu skall ni skörda frukterna. Ni behöver inte lägga ner onödig tid på er profil, era inköp, m.m. Nu blir det enkelt för er. Inget är längre bort än en logobank, en webshop, ett enkelt mail eller ett snabbt telefonsamtal.

Nu kan ni göra det Ni är bra på!

LYCKA TILL!!